si itional//EN“ „http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd“>

Každý pedagog má v sobě něco, co každý mít nemůže. Musí si umět poradit s tím, aby i toho nejpomalejšího žáka dokázal dostat k metě nejvyšší. K pochopení učební látky. Pedagog musí být empatický, tvořivý, musí umět zaujmout. Jste i Vy tací?
Existuje mnoho metod a postupů, jak i toho nejpomalejšího žáka utvrdit v tom, že dokáže všechno, co ti ostatní, o něco bystřejší. Jen to chce tu tvořivost.
Měl by si žák zažít prostorové tvary krychle, kvádru, nebo kužele? Využijte k výuce nejen sešit, propisku a maketu takových tvarů, ale také vlastní výrobu maket prostorových tvarů! Které si ovšem žák sám vyrobí 3D tiskem https://www.3dsprint.cz/kategorie-produktu/3d-tiskarny/. Není to nic složitého. Pro tvůrčího pedagoga rozhodně ne.

tisk

Žák si osvojí nejen práci s čísly, které směřují ke zhotovení kvádru, nebo krychle, ale také se naučí pracovat s programem, kterým dokáže takovou krychli, nebo kvádr vyrobit. Zadá-li špatné parametry, vyleze mu paskvil. Bude-li se soustředit a zapojí ty slavné hemisféry, nakonec bude úspěšným. A navíc metoda výuky na 3D tiskárně bude pro něj zajímavější výukou, než sledování suchého výkladu vyučujícího z lavice. Pro některé žáky je matematika opravdu nicneříkajícím oborem. Co si budeme povídat.

Ale nejen matematika je předmětem, ve kterém lze 3D tisk využívat!
Vezměte si dějepis, zeměpis, přírodopis, a tak dále. Už Vás, jako vyučujícího, napadají další možnosti výuky s 3D tiskárnou? Ano? Tak to je skvělé, protože jste člověk na správném místě! Vaše kreativita totiž pomůže mnohým žákům k tomu, aby si oblíbili i ty vyučované předměty, které nepatří k jejich oblíbeným. A o to vlastně jde. Získat všeobecný přehled na základních školách je prvořadým úkolem základního školství.

grafika

Žákům se bude později lépe vybírat profese, kterou by jednou chtěli ve svém životě provozovat a živit se jí. A možná, že z některého z nich vyroste skvělý učitel, který bude mít ve Vás kvalitní vzor! A to jen díky obyčejnému 3D tisku, který jste ve výuce používali.